Strategische projecten / investeringen

  Zoals aangegeven maken de strategische investeringen voortaan integraal onderdeel uit van het investeringsprogramma. Daarmee wordt de reserve strategische investeringen ook niet meer gevoed en zal deze afgebouwd worden. Bij de Voorjaarsnota zijn de lopende projecten, die ten laste van deze reserve komen, tegen het licht gehouden. Op basis hiervan werd een extra ruimte voorzien van € 9,8 miljoen door wegvallende projecten. Samen met de bestaande ruimte en rekening houdend met de genoemde verschuivingen naar het investeringsprogramma is het nog beschikbare saldo per 1 januari van deze reserve € 13,2 miljoen.

  Bij deze begroting worden voorstellen gedaan zowel in de exploitatie- als investeringssfeer waarmee het grootste gedeelte van deze reserve, namelijk € 11,4 miljoen, wordt ingezet.

  Om inzicht te geven in de strategische keuzes volgt onderstaand een recapitulatie:

  • Automotive € 4,725 miljoen (begroting 2016)
  • Vorming reserve mobiliteit/verkeersveiligheid € 1 miljoen (begroting 2016)
  • Instelling reserve cofinanciering € 2,0 miljoen (begroting 2016)
  • Wijkperspectief Leonardusbuurt € 1,8 miljoen (investeringsprogramma 2016)
  • Investering Mierloseweg € 1,825 miljoen (IVP kansrijke investeringen 2017)

  Hiermee kiezen we nadrukkelijk voor strategische projecten met een grote impact en meerwaarde voor onze stad. Dit wordt nog versterkt doordat dit pakket onze inzet en belangen veilig stelt voor een reeks van jaren en op het onderdeel van de Leonardusbuurt zelfs een doorlooptijd heeft tot 2022.