Investeringsprogramma totaal

  Progr 

  Inv project 

  Toelichting/dekking

  Investeringen 2015 

  Investeringen 2016 

  Kap.lasten 2015

  Kap.lasten 2016

  Kap.lasten 2017

  Kap.lasten 2018

  Kap.lasten 2019

  Progr. 04.

  Verordening huisvestingsvoorziening

  Dekking: vrijval kapitaallasten onderwijs

        454.000

        908.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Totaal Progr. 04.

        454.000

        908.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Progr. 05.

  Museumbeveiliging

  Uit ruimte IVP

         30.000

          2.475

          2.475

          2.426

          2.378

          2.329

  Orgelhuis

  Dekking: Opbrengsten grond Gaviolizaal

        300.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Museum verlichting

  Dekking: Energiebesparing

        165.000

         50.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Totaal Progr. 05.

        195.000

        350.000

          2.475

          2.475

          2.426

          2.378

          2.329

  Progr. 06.

  Sportparken en terreinen

  Uit ruimte IVP

         68.626

          4.518

          4.518

          4.444

          4.369

          4.295

  Totaal Progr. 06.

         68.626

          4.518

          4.518

          4.444

          4.369

          4.295

  Progr. 07.

  Herstructurering Induma-Wes

  Dekking: Bijdragen derden

        800.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: reserve revitalisering (€ 600.000) 

        600.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  High Tech Automotive Campus

  Dekking: reserve investeringsimpuls

        882.000

        455.332

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Totaal Progr. 07.

     2.282.000

        455.332

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Progr. 09.

  Herontwikkeling grondexploitatie Goorloopzone

  Dekking: Reserve stedelijke vernieuwing

        150.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Overig stationskwartier

  Uit ruimte IVP

        289.800

        365.400

        23.909

        54.054

        53.583

        52.518

        51.454

  Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top

  Uit ruimte IVP

        219.994

        14.483

        14.483

        14.245

        14.006

        13.768

  Planontwikkeling

  Dekking: Reserve stedelijke vernieuwing

         89.697

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Strategische verwervingen Centrum

  Uit ruimte IVP

        530.000

        43.725

        43.725

        42.864

        42.003

        41.141

  Aanpassing Kantine Speeltuin Leonardus

  Uit ruimte IVP

        210.000

               -  

        13.825

        13.825

        13.598

        13.370

  HW: Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen

  Dekking: Reserve Samen Investeren

        266.405

        160.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  HW Ruimtelijke struct., wonen en groen

  Dekking: Bijdrage Rijk ISV-middelen

        485.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: Onderhoudsprogramma wegen

         62.789

        250.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: Opbrengst Mariaschool

        400.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: Reserve Helmond-West

        495.819

     2.104.181

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: Reserve stedelijke vernieuwing

        477.579

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Leonardus: Wijkperspectief  2016-2021

  Dekking: Bijdrage Rijk ISV-middelen

        210.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: Reserve stedelijke vernieuwing

     1.324.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: Reserve strategische investeringen

     1.800.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Uit ruimte IVP

        570.000

               -  

        47.025

        47.025

        46.099

        45.173

  Dekking: POW

        121.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: Krediet aanpak leonardusbuurt

         45.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Totaal Progr. 09.

     2.832.083

     7.794.581

        82.116

      173.112

      171.541

      168.223

      164.905

  Progr. 10.

  Fietsbeleidsplan

  Dekking: Bijdrage SRE 2010 t/m 2013 € 1.571.00

        164.200

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Uit ruimte IVP

        165.000

        10.863

        10.863

        10.684

        10.505

        10.326

  Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen

  Dekking: Bijdragen derden

        119.750

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond

  Dekking: Bijdragen derden

        576.128

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Uit ruimte IVP

        576.128

        37.928

        37.928

        37.304

        36.680

        36.056

  Verkeersveiligheidsplan

  Dekking: Bijdrage SRE (50%)

        117.544

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: reserve investeringsimpuls

        117.544

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Verbeteringsprogramma overwegen 

  Uit ruimte IVP

        342.500

               -  

        45.381

        45.381

        44.268

        43.155

  Dekking: Bijdrage derden 75%

     1.027.500

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Beter benutten 2 

  Dekking: Reserve mobiliteit

        280.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: rijksbijdrage 

        668.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: Reserve strategische investeringen (mob)

         79.250

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: Reserve investeringsimpuls (kl maatregelen)

        104.900

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: Reserve investeringsimpuls (aanp. infrastr)

        155.697

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: Reserve strategische investeringen (mob nw)

         82.153

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Mobiliteit(-sfonds)

  Uit ruimte IVP

        120.206

          7.914

          7.914

          7.783

          7.653

          7.523

  Smart-mobility

  Dekking: Reserve strategische investeringen (mob)

        300.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Beter benutten logistiek

  Dekking: Reserve strategische investeringen (mob nw)

         50.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Vervanging VRI's

  Uit ruimte IVP

        193.453

               -  

        25.633

        25.633

        25.004

        24.375

  Totaal Progr. 10.

     1.956.500

     3.283.453

        56.704

      127.718

      126.785

      124.110

      121.435

  Progr. 11.

  Cameratoezicht

  Dekking: Reserve integraal veiligheidsbeleid

         54.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA

  Dekking: Reserve infrastructurele werken (RIW)

        350.200

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Groene Peelvallei

  Dekking: Reserve Samen Investeren

        355.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Openbare ruimte  Stiphout-Dorpsstraat

  Dekking: Reserve infrastructurele werken (RIW)

        802.400

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken

  Uit ruimte IVP

        114.650

        113.939

          7.548

        15.049

        14.925

        14.677

        14.429

  Vervangen van camera's

  Dekking: reserve investeringsimpuls

         66.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren

  Uit ruimte IVP

         99.621

          6.558

          6.558

          6.450

          6.343

          6.235

  Vervanging sluizen 8 en 9 voorbereiding

  Uit ruimte IVP

        450.000

        23.625

        23.625

        23.333

        23.040

        22.748

  Totaal Progr. 11.

     2.225.871

        179.939

        37.731

        45.232

        44.708

        44.059

        43.411

  Progr. 12.

  Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen

  Dekking: Tarieven afval

        457.346

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging bestuurssystemen gemalen

  Dekking: Tarieven riolering

        100.000

                -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging drukrioolgemalen

  Dekking: Tarieven riolering

        240.000

                -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging elektromechanisch deel gemalen

  Dekking: Tarieven riolering

        200.000

                -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging renovatie riolen

  Dekking: Tarieven riolering

     2.604.000

                -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste

  Dekking: Tarieven afval

        128.968

         64.484

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Totaal Progr. 12.

     3.730.314

         64.484

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Progr. 13.

  Reguliere vervangingssystemen I&A

  Dekking: Programma I&A

        837.000

        548.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Strategische investeringen ruimte 

  Uit ruimte IVP

                -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Duurzame maatregelen gemeentelijk vastgoed 

  Dekking: Onderhoudsprogramma vastgoed

                -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Dekking: Lagere energiekosten (via huren)

     1.275.000

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

  Asbestsanering Kasteel 

  Uit ruimte IVP

     1.200.000

               -  

        99.000

        99.000

        97.050

        95.100

  Livestream 

  Uit ruimte IVP

         85.000

               -  

        19.763

        19.763

        19.210

        18.658

  Totaal Progr. 13.

        837.000

     3.108.000

               -  

      118.763

      118.763

      116.260

      113.758

  Eindtotaal

   14.581.394

   16.143.789

      183.545

      471.818

      468.666

      459.400

      450.133