IVP kansrijke investeringen totaal

  Progr 

  Inv project 

  Investeringen 2017 

  Investeringen 2018 

  Investeringen 2019

  Totaal

  Kap.lasten 2017

  Kap.lasten 2018

  Kap.lasten 2019

  Progr. 04.

  Verordening huisvestingsvoorziening

           454.000

        454.000

               -  

               -  

               -  

  Totaal Progr. 04.

           454.000

        454.000

               -  

               -  

               -  

  Progr. 06.

  Kosten sloop citysporthal 

            2.200.000

     2.200.000

               -  

               -  

               -  

  Totaal Progr. 06.

            2.200.000

     2.200.000

               -  

               -  

               -  

  Progr. 10.

  Flankerende maatregelen Noord-Oost Corridor

         1.350.000

            1.350.000

         1.350.000

     4.050.000

        88.875

      177.750

      265.163

  Fietsbeleidsplan ná  2016

                    -  

                       -  

                -  

               -  

               -  

               -  

  Beter benutten 2 

           300.000

        300.000

        39.750

        39.750

        38.775

  Smart-mobility

           450.000

              750.000

           750.000

     1.950.000

        59.625

      159.000

      256.913

  Vervanging VRI's

           193.453

        193.453

        25.633

        25.633

        25.004

  Totaal Progr. 10.

         2.293.453

            2.100.000

         2.100.000

     6.493.453

      213.883

      402.133

      585.854

  Progr. 11.

  Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken

           112.000

        112.000

          7.373

          7.373

          7.252

  Vervangen van camera's

             16.000

         16.000

               -  

               -  

               -  

  Vervanging sluis 8 

         3.500.000

            3.500.000

     7.000.000

      253.750

      507.500

      502.950

  Vervanging sluis 9 in 2020-2021

                -  

               -  

               -  

               -  

  Herinrichting Mierloseweg 

         1.825.000

     1.825.000

               -  

               -  

               -  

  Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)

         2.000.000

            1.000.000

         1.000.000

     4.000.000

      145.000

      217.500

      287.400

  Totaal Progr. 11.

         7.453.000

            4.500.000

         1.000.000

   12.953.000

      406.123

      732.373

      797.602

  Progr. 13.

  Reguliere vervangingssystemen I&A

           149.000

                95.000

        244.000

               -  

               -  

               -  

  Totaal Progr. 13.

           149.000

                95.000

        244.000

               -  

               -  

               -  

  Eindtotaal

       10.349.453

            8.895.000

         3.100.000

   22.344.453

      620.006

    1.134.506

    1.383.456