Algemene dekkingsmiddelen

  Wethouder P.H.M. Smeulders: Portefeuillehouder financiën
  In dit hoofdstuk worden de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente uitgewerkt en nader toegelicht. De baten uit deze algemene dekkingsmiddelen zijn niet meegenomen bij de diverse programma’s, met uitzondering van de lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is aan de opbrengsten (zoals rioolopbrengsten, opbrengsten uit afvalstoffen, leges, markten, parkeren e.d.).

  Rekening

  Begroting

  Begroting

  overzicht lasten baten meerjarig

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Lasten

  7.620.700

  8.328.719

  9.186.277

  10.755.843

  11.465.398

  12.184.069

  Baten

  138.531.625

  204.654.282

  205.655.422

  202.486.720

  201.536.613

  201.739.797

  Saldo

  130.910.925

  196.325.563

  196.469.145

  191.730.877

  190.071.215

  189.555.728

  Verrekening met reserves

  Storting

  27.723.028

  9.926.012

  35.330.544

  1.319.465

  619.465

  594.465

  Onttrekking

  27.229.088

  17.966.412

  52.342.491

  2.559.412

  1.786.412

  1.057.412

  Saldo

  130.416.986

  204.365.963

  213.481.092

  192.970.824

  191.238.162

  190.018.675