Paragrafen

    Deze (verplichte) paragrafen geven een beeld van enkele onderwerpen die van belang zijn voor de inschatting van de financiële positie van onze gemeente. In deze paragraaf beschrijven we relevante cijfers en voorgenomen activiteiten voor 2016 op het gebied van organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering,financiering, treasury, deelnemingen, verbonden partijen en grondbeleid van gemeente Helmond.