Overzicht lasten/baten

  Dit hoofdstuk geeft een recapitulatie van alle baten en lasten van deze begroting.

  In onderstaande tabel is het totaal opgenomen van de lasten en baten per programma, waarbij de verrekeningen in de reserves afzonderlijk inzichtelijk zijn weergegeven.

   

  Begroting

  Meerjarenbegroting

  Lasten (excl. stortingen reserves)

  2016

  2017

  2018

  2019

  01 Veiligheid en handhaving

  8.005.815

  7.684.761

  7.450.878

  7.463.576

  02 Werk en inkomen

  84.603.795

  81.098.909

  79.802.770

  78.204.651

  03 Zorg en welzijn

  57.064.054

  56.248.728

  56.405.063

  55.206.065

  04 Jeugd en onderwijs

  43.132.066

  42.597.766

  42.675.847

  42.626.528

  05 Cultuur

  11.554.720

  11.260.520

  11.011.520

  10.858.020

  06 Sport en recreatie

  5.828.154

  5.775.691

  5.675.691

  5.675.691

  07 Economisch beleid en werkgelegenheid

  2.971.508

  3.131.906

  3.131.906

  3.041.906

  08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

  48.061.891

  47.883.165

  47.883.165

  47.903.891

  09 Stedelijke vernieuwing

  4.215.455

  4.144.455

  4.144.455

  4.144.455

  10 Verkeer en mobiliteit

  1.906.581

  1.906.581

  1.906.581

  1.906.581

  11 Openbare ruimte en natuurbescherming

  21.628.174

  20.970.148

  20.673.672

  20.573.096

  12 Milieu

  25.212.434

  24.866.986

  24.712.804

  24.710.700

  13 Bestuur en organisatie

  28.744.913

  20.168.716

  19.839.287

  19.783.910

  90 Algemene dekkingsmiddelen

  9.186.277

  10.755.843

  11.465.398

  12.184.069

  Totaal lasten

  352.115.837

  338.494.175

  336.779.037

  334.283.139

  Baten (excl. onttrekkingen reserves)

  01 Veiligheid en handhaving

  774.635

  774.635

  774.635

  774.635

  02 Werk en inkomen

  43.147.503

  43.147.503

  43.147.503

  43.147.503

  03 Zorg en welzijn

  3.239.381

  3.222.381

  3.222.381

  3.222.381

  04 Jeugd en onderwijs

  2.479.736

  2.479.736

  2.479.736

  2.479.736

  05 Cultuur

  1.356.507

  1.356.507

  1.356.507

  1.356.507

  06 Sport en recreatie

  742.118

  742.118

  742.118

  742.118

  07 Economisch beleid en werkgelegenheid

  277.572

  277.572

  277.572

  277.572

  08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

  42.698.488

  42.650.488

  42.650.488

  42.650.488

  09 Stedelijke vernieuwing

  262.179

  262.179

  262.179

  262.179

  10 Verkeer en mobiliteit

  0

  0

  0

  0

  11 Openbare ruimte en natuurbescherming

  5.452.479

  5.459.479

  5.168.479

  5.168.479

  12 Milieu

  22.540.884

  22.525.584

  22.525.584

  22.525.584

  13 Bestuur en organisatie

  7.022.995

  6.297.845

  6.184.445

  5.941.936

  90 Algemene dekkingsmiddelen

  205.655.422

  202.486.720

  201.536.613

  201.739.797

  Totaal baten

  335.649.899

  331.682.747

  330.328.240

  330.288.915

  Resultaat programma’s (voor verrekening met reserves)

  -16.465.936

  -6.811.427

  -6.450.797

  -3.994.224

  Verrekeningen met reserves

  Stortingen in reserves

  44.344.655

  1.908.576

  1.208.576

  1.183.576

  Onttrekkingen aan reserves

  60.810.591

  8.720.003

  7.659.373

  5.177.800

  Totaal verrekeningen met reserves

  16.465.936

  6.811.427

  6.450.797

  3.994.224

  Resultaat programma’s

  0

  0

  0

  0