9. Stedelijke vernieuwing

  Programma in €

  Verantwoordelijke Wethouder(s)

  Wethouder Dhr. F.P.C.J.G. Stienen: Portefeuillehouder Stedelijke ontwikkeling
  Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder Wijk- en buurtbeheer

  Programma doelstelling

  Met dit programma willen we in Helmond een aantrekkelijke woonomgeving, een aantrekkelijk centrum met goede winkelvoorzieningen en zo min mogelijk leegstand van retail bevorderen.

  Aandeel programma in
  totale lasten

  Bekijk financien

  Wat willen we bereiken?

  Meerjarig beleidsperspectief

  Er zijn vier gebieden in Helmond waar herstructurering of transformatie aan de orde is:

  Binnenstad(- Oost), Helmond-West, Suytkade en het Stadscentrum. In de Binnenstad is de herstructurering al enkele jaren in uitvoering, terwijl in Helmond-West een integrale herstructureringsoperatie wordt uitgevoerd. De transformatie van Suytkade tot een multifunctionele wijk, die een onderdeel gaat vormen van de centrumzone, is reeds enige jaren in uitvoering maar heeft het afgelopen jaar nieuwe impulsen gekregen. De realisatie van het Masterplan Centrum is in de afgelopen jaren door de economische crisis gestagneerd en inmiddels niet meer haalbaar. Het masterplan uit 2005 is niet langer het vertrek- en ijkpunt voor de verdere invulling van het Centrum. Hiervoor in de plaats wordt er gewerkt aan een nieuw reëel en flexibel Centrumperspectief.

  Wat gaan we ervoor doen?

  Doelstellingen

  2016 Nota

  Planning

  Binnenstad Oost: Leonardusbuurt
  Vaststelling en uitvoering van het meerjarig wijkperspectief Leonardusbuurt.

  31-12-2016

  Centrum: CentrumPerspectief
  Oplevering van het centrumperspectief.

  30-09-2016

  2016 Beleidsresultaten Prog 09

  Realisatie

  Binnenstad Oost: Weverspoort
  Verdere realisatie van de woningbouw en de openbare ruimte.

  31-12-2016

  Binnenstad Oost: Leonardusbuurt
  De 5e tranche van de huiskamergesprekken wordt uitgevoerd.

  01-06-2016

  Binnenstad Oost: Leonardusbuurt
  De Leonardusschool wordt verbouwd tot centrum voor "Bewegen en Gezondheid".

  31-12-2016

  Binnenstad Oost: Leonardusbuurt
  De  kantine van de speeltuin van de Leonardusbuurt wordt gerenoveerd.

  01-07-2016

  Binnenstad Oost: Heistraat
  Herprogrammering bouwprojecten Heistraat. In het bijzonder Winkelplein West en Woonplein aan de Heistraat.

  31-12-2016

  Helmond West: Herstructuering
  Verdere realisatie van de woningbouw en de openbare ruimte.

  31-12-2016

  Helmond West: Wijkeconomie
  't Patronaat wordt verbouwd tot een ambachtelijk bedrijvencentrum voor startende ondernemers.

  01-07-2016

  Helmond West: Goorloop
  Het Goorlooppark wordt ingericht en in gebruik genomen en de ecopassages bij de Mierloseweg en Houtse parallelweg worden gerealiseerd.

  31-12-2016

  Helmond West: Kasteelherenlaan
  De Kasteelherenlaan en de onderdoorgang bij het spoor worden opgeleverd.

  31-12-2016

  Suytkade: woningbouwproductie
  Verdere (her)ontwikkeling en invulling woningbouwprogramma Suytkade in samenwerking met diverse partijen. Uitwerking 3 deelplannen (waterburcht, noordoostkwadrant en groenkwartier-west).

  31-12-2016

  Suytkade: 2e en 3e fase leisurecomplex
  Onderzoek, beoordeling en zo mogelijk verdere uitwerking van de gemeentelijke medewerking aan particuliere initiatieven met betrekking tot de invulling van fase 2 en 3 leisurecomplex Suytkade.

  31-12-2016

  Centrum: Plan van Aanpak De Waart
  Ontwikkeling buurtperspectief voor de lange termijn. De reeds lopende aanpak, gericht op quick wins, zal worden gecontinueerd.

  31-12-2016

  Wat mag het kosten?

  Overzicht lasten baten meerjarig

  Rekening

  Begroting

  Begroting

  overzicht lasten baten meerjarig

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Lasten

  4.281.178

  4.373.336

  4.215.455

  4.144.455

  4.144.455

  4.144.455

  Baten

  178.745

  262.179

  262.179

  262.179

  262.179

  262.179

  Saldo

  -4.102.433

  -4.111.157

  -3.953.276

  -3.882.276

  -3.882.276

  -3.882.276

  Verrekening met reserves

  Storting

  143.031

  0

  0

  0

  0

  0

  Onttrekking

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Saldo

  -4.245.464

  -4.111.157

  -3.953.276

  -3.882.276

  -3.882.276

  -3.882.276

  Specificatie per hoofdproduct

  Lasten en baten naar hoofdproducten