10. Verkeer en mobiliteit

  Programma in €

  Verantwoordelijke Wethouder(s)

  Wethouder Dhr. E. de Vries: Portefeuillehouder gehele programma

  Programma doelstelling

  Onze belangrijkste doelen zijn een goede bereikbaarheid van de stad, verkeersveiligheid voor alle weggebruikers en voldoende parkeervoorzieningen.

  Aandeel programma in
  totale lasten

  Bekijk financien

  Wat willen we bereiken?

  Meerjarig beleidsperspectief

  Het huidige mobiliteitsbeleid in Helmond is vastgelegd in de mobiliteitsvisie “Helmond Mobiel 2015”. Ingegeven door het nieuwe coalitieakkoord en het veranderde bereikbaarheidsperspectief voor deze regio wordt deze visie momenteel herzien.

  Om in te kunnen spelen op de veranderende mobiliteitsbehoefte zal een geconcentreerde inzet op slimme bereikbaarheidsoplossingen centraal staan in deze actualisatie. Aspecten als innovatie en duurzaamheid vormen daarbij sleutelbegrippen.

  Wat gaan we ervoor doen?

  Doelstellingen

  2016 Nota

  Planning

  Helmond Mobiel 2025

  01-03-2016

  2016 Beleidsresultaten Prog 10

  Realisatie

  Nieuw fietspad richting Nuenen – Eindhoven

  31-12-2016

  Uitvoering parkeerbeleid - invoering bezoekingsregeling

  31-12-2016

  Aanpak gelijkvloerse overwegen (LVO-programma)

  31-12-2016

  Beter Benutten 2.0

  31-12-2016

  Uitvoeringsprogramma Helmond Mobiel 2016/2017

  31-12-2016

  Wat mag het kosten?

  Overzicht lasten baten meerjarig

  Rekening

  Begroting

  Begroting

  overzicht lasten baten meerjarig

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Lasten

  1.347.438

  1.267.223

  1.906.581

  1.906.581

  1.906.581

  1.906.581

  Baten

  243.747

  0

  0

  0

  Saldo

  -1.103.691

  -1.267.223

  -1.906.581

  -1.906.581

  -1.906.581

  -1.906.581

  Verrekening met reserves

  Storting

  20.500

  0

  1.000.000

  0

  0

  0

  Onttrekking

  127.500

  0

  600.000

  600.000

  600.000

  600.000

  Saldo

  -996.691

  -1.267.223

  -2.306.581

  -1.306.581

  -1.306.581

  -1.306.581

  Specificatie per hoofdproduct

  Lasten en baten naar hoofdproducten