Lokale heffingen

  Bij dit onderdeel wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. In de paragraaf “overzicht lokale heffingen” wordt naast de geraamde inkomsten uit lokale heffingen ook aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van lokale heffingen, lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.

  Soort heffing

  raming 2016

  Onroerende zaakbelasting

  19.239.131

  Hondenbelasting

  536.976

  Precariobelasting

  322.000

  Totaal lokale heffingen

  20.098.107