Ruimte onvoorziene uitgaven

    In onze begroting nemen we jaarlijks ruimte op voor het opvangen van onvoorziene zaken (post onvoorzien).  

    De omvang van deze post wordt gevoed door de renteopbrengsten, die we genereren over bestemmingsreserves en de voorzieningen. Als maatregel is de post onvoorzien verlaagd van € 1,3 miljoen in 2015 naar € 0,5 miljoen in 2016. Dit is mogelijk omdat we anders met risico’s omgaan en omdat deze post alleen nog wordt gebruikt voor de “echte” kosten (calamiteiten, onontkoombare knelpunten) die niet voorzien waren.