Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

  Toevoeging aan de reserves t.l.v. programma's

  Raming 2015

  Waarvan structureel 

  Raming 2016

  Waarvan structureel 

  Programma 1

  Programma 2

  3.600.000

  Programma 3

  1.549.460

  Programma 4

  Programma 5

  580.000

  Programma 6

  1.000.000

  Programma 7

  4.995.000

  Programma 8

  1.793.327

  Programma 9

  Programma 10

  1.000.000

  Programma 11

            300.000

  Programma 12

  480.818

  Programma 13

  374.258

  108.293

  658.293

  108.293

  Programma AD

  17.966.412

  35.330.544

  Totaal

  25.283.457

  108.293

  44.344.655

  108.293

  Onttrekking aan de reserves t.g.v. programma's

  Raming 2015

  Waarvan structureel 

  Raming 2016

  Waarvan structureel 

  Programma 1

  Programma 2

  6.840.000

  400.000

  2.735.000

  190.000

  Programma 3

  2.116.460

  1.637.000

  Programma 4

  132.750

  3.000

  Programma 5

  240.000

  Programma 6

            300.000

  Programma 7

  642.000

  413.000

  Programma 8

  220.000

  220.000

  220.000

  220.000

  Programma 9

  Programma 10

  600.000

  600.000

  Programma 11

            100.000

  Programma 12

            300.000

  Programma 13

  5.887.457

  1.920.100

  1.843.121

  Programma AD

  9.926.012

  235.986

  52.342.491

  235.986

  Totaal

  25.764.679

  855.986

  60.810.591

  3.089.107